Bìa lịch 40×60 in metalize bế nổi, bìa lịch bloc 2019

Bìa lịch bloc 2019 có nhiều loại từ bìa in thường đến bìa in metalize bế nổi và bìa cao cấp hơn được dán hình nổi xi vàng, dán khung hình nổi…
Bìa thường được in offset, bồi trên ván mdf hoặc carton dùng co các loại bloc giá rẻ như bloc lịch perluya, bloc trung màu 10.5×14.5
Bìa dừng gắn bloc 14.5×20.5 đại có nhiều lựa chọn hơn như bìa lò xo giữa,bìa lò xo mini, bìa lịch 40×60
Bìa lịch tết 2019 kích thước 40×60 tại lichtet2019.com được in metalize, bế nổi, chiết quang hoa văn, bồi trên ván mdf 3ly hoặc dán hình nổi xi vàng. đây là loại bìa được dùng để gắn lịch bloc đại

Bìa lịch bloc 2019 loại kt 40×60 bế nổi

Mẫu 34 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Thần Tài Phú Quý

Mẫu 34 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Thần Tài Phú Quý

Mẫu M12 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Kỷ Hợi May Mắn

Mẫu M12 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Kỷ Hợi May Mắn

Mẫu M11 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Thuận Buốm Xuôi Gió

Mẫu M11 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Thuận Buốm Xuôi Gió

Mẫu M10 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Thần Tài

Mẫu M10 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Thần Tài

Mẫu M9 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Phúc Lộc Thọ

Mẫu M9 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Phúc Lộc Thọ

Mẫu M8 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Di Lặc 2

Mẫu M8 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Di Lặc 2

Mẫu M7 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Vàng Bạc

Mẫu M7 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Vàng Bạc

Mẫu M6 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Kỷ Hợi Sum Vầy

Mẫu M6 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Kỷ Hợi Sum Vầy

Mẫu M5 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Chữ Phúc

Mẫu M5 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Chữ Phúc

Mẫu M4 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Chữ Lộc

Mẫu M4 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Chữ Lộc

Mẫu M3 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Mai Vàng

Mẫu M3 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Mai Vàng

Mẫu M2 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Phúc Lộc Thọ

Mẫu M2 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Phúc Lộc Thọ

Mẫu M1 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Di Lặc

Mẫu M1 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Di Lặc

Mẫu 35 - Bìa lịch bloc 2019 - Bìa 40x60 in metalize bể nổi - Chủ đề Xuân Kỷ Hợi

Mẫu 35 – Bìa lịch bloc 2019 – Bìa 40×60 in metalize bể nổi – Chủ đề Xuân Kỷ Hợi

Bìa lịch bloc 2019 loại kt 40×60 dán hình nổi xi vàng

Mẫu nổi 35 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Song Hợi Xi Vàng

Mẫu nổi 35 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Song Hợi Xi Vàng

Mẫu nổi 29 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Di Lặc Xi Vàng

Mẫu nổi 29 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Di Lặc Xi Vàng

Mẫu nổi 30 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch

Mẫu nổi 30 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch

Mẫu nổi 31 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Kỷ Hợi Đại Cát Xi Vàng

Mẫu nổi 31 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Kỷ Hợi Đại Cát Xi Vàng

Mẫu nổi 32 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Kỷ Hợi May Mắn (Hình Nổi Giấy)

Mẫu nổi 32 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Kỷ Hợi May Mắn (Hình Nổi Giấy)

Mẫu nổi 33 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Lộc Xi Vàng

Mẫu nổi 33 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Lộc Xi Vàng

Mẫu nổi 34 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Phúc Xi Vàng

Mẫu nổi 34 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Phúc Xi Vàng

Comments are closed.

0989 679 488