Bìa lịch tết loại dán hình nổi xi vàng – bìa lịch bloc 2019

1. Bìa lịch lò xo giữa (37×70)cm. loại bìa lịch bloc 2019 dán khung hình nổi và hình nổi xi vàng

Mã số: Nổi 18 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Song hợi xi vàng

Mã số: Nổi 18
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Song hợi xi vàng

Mã số: Nổi 17 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Kỷ hợi may mắn (Hình nổi bằng giấy)

Mã số: Nổi 17
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Kỷ hợi may mắn (Hình nổi bằng giấy)

Mã số: Nổi 16 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Kỷ hợi đại cát xi vàng

Mã số: Nổi 16
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Kỷ hợi đại cát xi vàng

Mã số: Nổi 15 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Phúc xi vàng

Mã số: Nổi 15
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Phúc xi vàng

Mã số: Nổi 14 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Lộc xi vàng

Mã số: Nổi 14
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Lộc xi vàng

Mã số: Nổi 13 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Di Lặc cẩm thạch

Mã số: Nổi 13
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Di Lặc cẩm thạch

Mã số: Nổi 12 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm cao cấp,  khung hình và hình dán nổi - Chủ đề: Di Lặc xi vàng

Mã số: Nổi 12
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm cao cấp, khung hình và hình dán nổi – Chủ đề: Di Lặc xi vàng


2. Bìa lịch lò xo giữa (37×70)cm. loại bìa lịch bloc 2019 dán hình nổi xi vàng

Mã số: Nổi 7 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Chữ Phúc xi vàng

Mã số: Nổi 7
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Chữ Phúc xi vàng

Mã số: Nổi 8 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến

Mã số: Nổi 8
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Chữ Phước Kim Tuyến

Mã số: Nổi 9
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Chữ Phước Cẩm Thạch

Mã số: Nổi 10 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Phúc Lộc Thọ xi vàng

Mã số: Nổi 10
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Phúc Lộc Thọ xi vàng

Mã số: Nổi 11 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Di Lặc xi vàng

Mã số: Nổi 11
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Di Lặc xi vàng

Mã số: Nổi 6 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Lộc xi vàng như ý

Mã số: Nổi 6
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Lộc xi vàng như ý

Mã số: Nổi 5 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Kỷ Hợi May Mắn (Hình dán nổi giấy)

Mã số: Nổi 5
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Kỷ Hợi May Mắn (Hình dán nổi giấy)

Mã số: Nổi 4 - Bìa lò xo giữa (37x70)cm, in metalize, dán hình nổi - Chủ đề: Song Hợi Như Ý Xi Vàng

Mã số: Nổi 4
– Bìa lò xo giữa (37×70)cm, in metalize, dán hình nổi – Chủ đề: Song Hợi Như Ý Xi Vàng


3. Bìa lịch 40×60. loại bìa lịch bloc 2019 dán hình nổi xi vàng

Mẫu nổi 35 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Song Hợi Xi Vàng

Mẫu nổi 35 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Song Hợi Xi Vàng

Mẫu nổi 29 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Di Lặc Xi Vàng

Mẫu nổi 29 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Di Lặc Xi Vàng

Mẫu nổi 30 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch

Mẫu nổi 30 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Di Lặc Cẩm Thạch

Mẫu nổi 31 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Kỷ Hợi Đại Cát Xi Vàng

Mẫu nổi 31 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Kỷ Hợi Đại Cát Xi Vàng

Mẫu nổi 32 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Kỷ Hợi May Mắn (Hình Nổi Giấy)

Mẫu nổi 32 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Kỷ Hợi May Mắn (Hình Nổi Giấy)

Mẫu nổi 33 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Lộc Xi Vàng

Mẫu nổi 33 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Lộc Xi Vàng

Mẫu nổi 34 - Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40x60 - Chủ đề: Phúc Xi Vàng

Mẫu nổi 34 – Bìa lịch tết 2019 loại dán nổi xi vàng, kích thước 40×60 – Chủ đề: Phúc Xi Vàng

Comments are closed.

0989 679 488